LIIKETOIMINNAN KEHITYSRAHOITUS HÄIRIÖTILANTEISSA

Valtio on ohjannut kunnille, ely-keskuksille ja Business Finlandile rahoitusta, jolla on tarkoitus tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamiin markkinahäiriöihin reagoinnissa.

Rahoituksen hakupaikat on jaettu ylätasolla seuraavasti:

 • Yksinyrittäjä – Kunnat ja oma pankki (avustuksen suuruus n. 2 000€)
 • Pienyritys (Yrityksessä työskentelee 1-5 henkilöä) – FinnveraELY-keskus ja oma pankki
 • Pk-yritys (Yrityksessä työskentelee 6-250 henkilöä) – Finnvera, Business Finland ja oma pankki
 • Midcap-yritys (liikevaihto maks. 300 milj. €/v) – Finnvera, Business Finland ja oma pankki
 • Suuryritys – Finnvera ja oma pankki

Business Finlandin rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta emme korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.

Mikäli haluat apua kehityshankkeen suunnittelussa, esiselvityksessa tai itse rahoitushakemuksen tekemisessä, voit olla meihin suoraan yhteydessä niin neuvomme ja autamme mielellämme!

KUINKA PALJON RAHOITUSTA VOI SAADA?

Rahoitus on avustusta, ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista, ja se voidaan myöntää yritykselle kerran, poikkeustapauksessa useammin. Et voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. Kehittämisrahoitusta voi hakea myös suoraan ilman esiselvitysprojektia.

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa. Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Business Finlandin ja ELY -keskusten myöntämän rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa).

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Business Finlandin ja ELY -keskusten myöntämän rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa).

MIHIN RAHOITUSTA VOI KÄYTTÄÄ?

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

ESIMERKKEJÄ RAHOITUKSEN KÄYTTÖKOHTEISTA:

A) Rahoitusta voi käyttää uusien asioiden pilotointiin yrityksen liiketoiminnassa. Kehittämistoimenpiteiden kohteena voi olla esimerkiksi

 • Uusia palveluja ja tuotteita
 • Uusia kumppanuus- ja alihankintamalleja
 • Uusia toimintamalleja työn ja tuotannon organisoimiseksi ja siirtämiseksi Suomeen
 • Mikä tahansa muu yritykselle uusi toimenpide, jonka yritys kokee tarpeelliseksi tässä tilanteessa

B) Tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen toimialasta riippumatta. Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita ovat yritykselle uudet ratkaisut ja toimintamallit, jotka koskevat esimerkiksi

 • Kansainvälisten tuotantoketjujen rikkoutumisesta johtuvia uudelleensijoittumisia
 • Tuotannon kotimaahan palauttamista
 • Logistiikan häiriöiden syiden poistamista

C) Matkailualan liiketoiminnan kehittäminen Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita:

 • Yritykselle uudet majoitus- ja matkailupalvelut
 • Matkailuun suoraan liitännäiset palvelut, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista
 • Palvelujen kehittäminen ja muun liiketoiminnan kehittäminen

D) Luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen. Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita:

 • Yritykselle uudet, monistettavat luovien alojen palvelut (esim., peli, av, musiikki), tapahtumapalvelut sekä taide- ja kulttuuripalvelujen liiketoiminnan kehittäminen

MIHIN RAHOITUSTA EI VOI KÄYTTÄÄ?

 • Verkkokaupan tekninen pystyttäminen. Rahoitusta voi sen sijaan saada esimerkiksi verkkokaupan toteutusvaihtoehtojen kartoitukseen, lue lisää
 • Markkinointikulut
 • Menetetty kassavirta ja operatiiviset palkkakulut
 • Olemassa olevan toiminnan suoraviivaista toimeenpanoa
 • Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksia
 • Investoinnit
 • Liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen.
 • Hakemuksen valmisteluun ja kirjoittamiseen liittyvät kulut (Rahoitusta voi käyttää vain projektin aikana syntyneisiin kuluihin)

HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET

Rahoituksessa käytetään kustannusarviota (rahapalkat + henkilösivukulut + ostettavat palvelut + muut kustannukset). Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä. Henkilösivukustannuksiksi hyväksytään 30 prosenttia maksetuista palkoista, jotka on hyväksytty projektille. Rahoituksella voi ostaa myös selvitys- ja suunnittelutyötä ostopalveluna. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään muita kustannuksia 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

RAHOITUS ON DE MINIMIS -RAHOITUSTA

Rahoituksen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset. Lue lisää de minimis -tuesta.